Obiekt node::model

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dyrektywa node typu model umieszcza na podanych współrzędnych w scenerii model zapisany w formacie T3D lub E3D.

Składnia

node range_max range_min name model location rotation.y model_path replacableskin_path lights lights_states endmodel


Opis parametrów
Nazwa Interpretacja Uwagi
range_max Maksymalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].

Wartość -1 oznacza brak ograniczenia widoczności.

range_min Minimalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].
name Nazwa obiektu.
location Współrzędne modelu w scenerii. Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!
rotation.y Rotacja w osi Y [deg]. Symulator korzysta z prawoskrętnego układu współrzędnych!
model_path Ścieżka do modelu. Ścieżka relatywna względem folderu models, bez rozszerzenia.
replacableskin_path Ścieżka do tekstury wymiennej. Ścieżka relatywna względem folderu textures.

Jeśli w modelu zdefiniowano więcej tekstur wymiennych, można podać kilka ścieżek; należy je wtedy oddzielić znakiem | (pionowa kreska).

lights_states Stany lampek. Jeśli w modelu nie zdefiniowano żadnych lampek, należy pominąć słowo kluczowe lights.

Można użyć tej dyrektywy do wstawienia modelu terenu zapisanego w formacie E3D. Wówczas parametr min_distance przyjmuje wartość -1.

Parametry dodatkowe

angles x y z

Przy definiowaniu obiektu, można użyć słowa kluczowego "angles", przez które można określić rotację x, y i z obiektu:

node range_max range_min name model location rotation.y model_path replacableskin_path angles angle.x angle.y angle.z endmodel

lightcolors

Przy definiowaniu lampek obiektu, można użyć słowa "lightcolors", żeby zdefiniować kolory lampek w formacie R, G, B.

node range_max range_min name model location rotation.y model_path replacableskin_path lights lightcolors kolor_swiatla_0 kolor_swiatla_1 kolor_swiatla_2 endmodel

make:

Przy definiowaniu tekstury, można podać ścieżkę do skryptu Pythona, który zwraca teksturę. Aby to zrobić, należy użyć słowa kluczowego "make:", po czym podać ścieżkę do skryptu. Na przykład - make:scripts/example.py

node range_max range_min name model location rotation.y model_path make:script.path endmodel

notransition

Przy definiowaniu lampek obiektu, można użyć słowa kluczowego "notransition", które wyłącza animację lampek.

node range_max range_min name model location rotation.y model_path replacableskin_path lights notransition endmodel